FAQ

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky na naše produkty, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórií.

 

TECHNOLÓGIA

1. Aké sú rozdiely medzi našim bazénom a inými technológiami na trhu?

Železobetónový bazén dáva predstavu o robustnosti a flexibilite, slobodu voľby rozmerov, tvarov a obkladov. Proteus ® dáva rovnaké možnosti na všetky tieto aspekty a požiadavky okrem rýchlosti inštalácie, ktorú železobetónový bazén nemá (aj keď v časoch viacerých systémov s prefabrikovanými panelmi alebo debnenia, ktoré zrýchľujú stavbu pri klasickom osadení na stavbe) a doba trvania výstavby je dlhšia. V prípade, ak by nastali zmeny, napr. seizmické, môže byť betón infiltrovaný vlhkosťou, môže začať korodovanie výstuží, alebo poškodiť sa obloženie. Údržba sa môže stať problematickou, to sa však nestane pri bazénoch tvorenými panelmi Proteus ®

 

FILTRAČNÝ SYSTÉM

1. Čo je filtráčný systém a cirkulácia vody?

Filtračný systém a cirkulácia spojená s chemickou starostlivosťou o vodu zabezpečuje čistú vodu v bazéne. Voda je chránená pred viacerými faktormi - vegetácia, hmyz, ... a taktiež umožňuje regulovať hladinu vody.

Hlavné fázy dobrého pohybu a čistoty vody sú:
- Obnova vodnej nádrže (skimmerom alebo prelivovým žľabom)
- Filtrácia
- Dezinfekcia chemikáliami
- Cirkulácia vody umožňuje kvalitné filtrovanie, čistenie a návrat späť do bazéna.

 

2. Aké sú rozdiely medzi skimmerovým a prelivovým systémom?

Na začiatok, hneď na prvý pohľad je vidieť, že pri skimmerovom systéme je vodná hladina cca 15 cm pod vrchnou hranou bazéna a pri prelive je vodná hladina "súčaťou" okolitého terénu a vrchnej hrany bazéna.

V nadväznosti na fázy popísané vyššie, v skimmerovom systéme sú otvory umiestnené pozdĺž hornej časti bazéna - skimmer - dopravuje k filtru potrubím, je vyčistená a znovu vpustená do bazéna prostredníctvom trysiek. V prelivovom systéme sa voda sústreďuje v obvodových kanáloch a dopravuje sa do vyrovnávajúcej nádrže s dostatočným objemom na udržanie stálej hladiny vody v bazéne a odtiaľ smerom k filtru a späť do bazéna tryskami.

 

NÁKLADY A ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ BAZÉNA

1. Koľko stojí bazén?

Náklady závisia od viacerých faktorov: veľkosť, tvar, filtračný systém a cirkulačný systém, konečná úprava, príslušenstov a náklady na výkopov práce a položeni zákaldovej betónovej dosky.

 

2. Je stavba nášho bazéna stavbou na kľúč?

Projektujeme bazén od A po Z. My sa postaráme o celý projekt a vy ste "len" pozorovateľ. Ak chcete minimalizovať náklady už "priamo od podlahy", môžeme vám pripraviť kompletný projekt so súvisiacim stavebnými prácami.

 

3. Aké sú ročné výdavky spojené s údržbou?

Náklady na prevádzku bazéna závisia na objeme vody a filtračnom systéme. Spotreba vody na dopustenie do bazéna je cca 8-10 m3 za rok v závislosti od rýchlosti hlavne vyparovania vody. Na rehabilitáciu bazéna po zime je podľa potreby vymeniť časť vody alebo všetku vodu. Je zrejmé, že cena vody bude líšiť v závislosti na vašej lokalite. Spotreba energie je spojená s filtračným systémom a osvetlením v bazéna.Filtračný systém musí pracovať aspoň osem hodín denne pre zabezpečenie čistej vody, a to aj v prípade nevyužívania bazéne. Spotreba a denné náklady sa ľahko vypočítajú spotrebu času a vynásobením počtom hodín prevádzky filtrácie.

Spotreba chemikálií: parametre vody sú pH a chlorín.
Chlorín je v súčasnej dobe najefektívnejší spôsob celkovej dezinfekcie.
Na 1 m3 vody je potreba 1 gramu chlorín. Liečba vody tabletami alebo práškom sa pužíva priebežne, ale pravidelne. Náklady na chemikálie sú spojené s počtom kúpajúcich sa, typom vody v oblasti a objemom vody.

 

4. Ako dlho trvá výstavba bazéna?

Poskladať Proteus štruktúru si vyžaduje približne 15 dní v závislosti od poveternostných podmienok,ktoré čas môžu zmeniť. Celkovo však je potrbené počítať s časom 60 až 90 dní od vytvorenia projektu až ukončneie prác.