Renovácia bazéna

Renovácia bazéna je proces, kedy sa zo starého bazéna stane nový. Zo starého bazéna - napr.: betónového obloženého obkladačkami alebo fóliou - nie je problém využitím nášho systému renovácie bazéna vytvoriť nový bazén.

Využitie renovácie bazéna si nevyžaduje podstatné zásahy do pôvodnej konštrukcie bazéna. Ak nie sú poškodené potrubia, betónové steny a podlaha spĺňajú podmienky statiky, bazén bude jednoducho "vyvložkovaný" našimi panelmi. Pri systéme prelivového bazéna je nutnosť mať priestor široký 25 cm na položenie žľabu.

Pre pozretie systému renovácie bazéna kliknite tu pre video.