Filtrácia a recyklácia

Rovnako ako všetky prírodné biotopy, aj bazén má svoj životný cyklus, ktorý udržuje prostredie vyvážené a zdravé. Srdce bazéna, ktoré hýbe celý bazén je filtračný systém a systém vodnej recyklácie. Systém vodnej recyklácie, recykluje vodu z bazéna, dopravuje ju do filtračného systému a dezinfekcie a späť do bazéna. Existujú dva typy recyklačného systému: skimmerový systém a prelivový systém.

 


Skimmer

Skimmery otvory umiestnené pozdĺž horného okraja bazéna. Prijímajú vodu a dopravujú do pieskového filtra. Po dezinfekcii, je voda opäť dopravovaná do bazéna prostredníctvom vodných vstupných trysiek.
Systém je veľmi jednoduchý, a preto veľmi populárny. Je potrebné zdôrazniť, že recyklácia prostredníctvom skimmerov musí byť správne rozmiestnená priestorovo a musí ich byť dostatok, aby sa zabránilo akejkoľvek stagnujúcej oblasti a riziku plávajúcich listov alebo iných pohyblivých objektov rýchlo neodstránených z vodnej hladiny.

recyklácia skimmerového systému - pre video kliknite tu

 

Prelivový systém

V prípade prelivového systému, bazénov voda prúdi cez obvodový kanál a vleje sa do nádrže, nazvanej "kompenzačná alebo vyrovnávajúca nádrž".
Odtiaľ sa nasaje do filtračného systému a dopravuje do bazéna. Prepadová súprava početné výhody hygienicko-funkčného charakteru, ale predovšetkým výborne vyzerá.
Kvalita vody je oveľa vyššia, než v skimmerovom systéme. V skutočnosti je najviac znečistená vrstva vody obvykle na povrchu. Organické zvyšky a nečistoty plávajúce na hladine by mali byť odstránené tak rýchlo, ako je to možné. Neexistuje lepší systém ako keď sa neustále dopravuje voda do prelivového žľabu.
Navyše, dosiahnutý efekt zrkadlasilný vizuálny dopad a bazén sa zdá väčší ako v skutočnosti je. Pri kúpaní v bazéne máte pocit, že sa úplne ponoríte do okolitého prostredia, bez akýchkoľvek limitov vo svojom zornom poli.

recyklácia prelivového systému - pre video kliknite tu

 

Proteus® integrovaný preliv

Prelivový systém je zložitejší a nákladnejší ako skimmerový systému, ale Proteus ® vynašiel nový Integrovaný prelivový systém, nové kombinácie medzi montovanou technickou miestnosťou a vyrovnávajúcej nádrže tanku zapustenej v záhrade.
Tento systém umožňuje vyhnúť sa nákladným a komplexným stavebným prácam, s výrazne nižšími nákladmi a jednoduchšou inštaláciou. Prelivový bazén sa tak stáva veľmi cenovo dostupným.