Néfos

Nèfos je svetelný objekt, silnou osobnosťou, ktorej súhra navzájom sa naháňajúcich hladkých kriviek vytvára úžasnú harmóniu s hmatateľnou ľahkosťou. Nespočetným množstvom „zátok“ preniká filtrované svetlo, pričom vytvára neustále kolísanie povrchu cez striedanie svetla a tmy a šíri úžasnú trojrozmernú atmosféru do okolia.
Lampa má dva formáty - malý i veľký. Zatiaľ sa vešia len na strop, ale čoskoro bude aplikovateľný na stenu aj podlahu.