Bagigio

Modulovateľný prvok, unikátny schopnosťou byť spojený akokoľvek a bez obmedzenia, reprezentuje trojrozmerný symbol nekonečnosti spájania, priestorový makro obraz bipolárnych atómových spájaní. Biely alebo farebný, schopný sa rozsvietiť. Flexibilné, adaptabilné a výrazne moderné riešenie.

Konečná úprava a farby