Zadanie požiadaviek

Popíšte svoj bazén

Pri popise mierky Vášho bazénu použite prosím nasledujúci formulár. Po vyplnení formulára obdržíme e-mail spolu s Vašimi údajmi pričom budete kontaktovaný našim zástupcom


Osobné údaje

Firma: Meno: *
Adresa: * PSČ:
Mesto: * Štát: *
Tel: * Email: *


Údaje o bazéne a dlažbe

Pool PoolA: * B: * C: *
D: * E: * F: *
G: * H: * J: *

Opreté o stenu
Áno
Nie

Ohradenie:
Áno
Nie
Typ dlažby:
hladká
drsná
Zabudovanie rímskych schodíkov?
Áno
Nie

V prípade rímskych schodíkov, uveďte prosím polomer a stranu na ktorej sú umietnené ( strana J, strana G, strana H, strana F):Poznámky: